Start   
 
  Om oss   
 
  Verkstad   
 
  Referenser   
 
  Kvalité   
 
  Miljö   
 
  Arbeta på Northpower   
 
  Kontakt   
 

Tjänster

  Takarbeten
 
  Plåtarbeten
 
  Takavvattning
 
  Takskottning
 
  Material

 

Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.


Kvalité

Northpower har tillsammans med QiM arbetat fram ett kvalitétsledningssystem som följer ISO 9001:2008. Systemet är integrerat med miljösystemet och är
med hela vägen från arbetets planering fram till färdig produkt.
Kvalitétsledningssystemet är en omfatande handbok som omfattar hela verksamheten och nedan följer ett kort utdrag från denna. Kvalitétssystemet lämnas ut på förfrågan av Niklas Granström och endast till de som berättigas kopia av denna.
 
 Översikt

Kvalitétsledningssystemet bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitétsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

 Kundfokus

Kvalitétsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen.
 
Kvalitétsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband med beställning.
 
Under utförandet finns uppsatta kvalitétsmål för våra huvudprocesser / utförandeentreprenader som mäts och följs upp. Under utförandet kontrollerar vi material och utförande gentemot ställda krav. Alla objekt slutkontrolleras inför besiktning.

 Kvalitetspolicy

Northpower Takentreprenader AB skall borga för en god kvalitét både vad gäller tillhandahållna produkter och för tjänster.
 
Vår styrka är att behärska alla steg inom stål och smide vad gäller projektering, tillverkning, montering, reparation och rivning.
 
Vi levererar produkter och tjänster med rätt kvalitét i utförande och vid avtalad leveranstid.
 
Vår strävan är alltid att få långsiktiga kundrelationer och att varje uppdrag kan utgöra ett framtida referensuppdrag.
 
Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitétsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitétspolicyn följs.

 Kvalitetsmål

Inom ramen för vår kvalitétspolicy fastställs övergripande kvalitétsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitétsmål per process eller funktion. Våra kvalitétsmål skall vara realistiska och mätbara.
 
Vårt övergripande kvalitétsmål är ökad kundtillfredsställelse.
 
Uppföljning av kundnöjdhet sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas.

 Detaljerade kvalitesmål
Redovisas inte i denna kortversion.

Nyheter

[2014-01-02]
God fortsättning!
2013 blev ett bra år läs mer...[2013-12-19]
16 000 m² snöröjning
Leverantör igen... läs mer...[2013-11-15]
Vinterjobb
Nyproduktion... läs mer...[2013-10-28]
Filminspelning
Northpower på film... läs mer...[2013-08-09]
41st husägare väljer oss
Samarbete .. läs mer...[2013-07-01]
Nytt papptak på 80 st radhus
Förening väljer oss... läs mer...[2013-06-20]
Vattenfall Sverige AB
Tak på lagerhall... läs mer...

Koncernbolag
Följ oss här
Facebook
Se på filmen av Northpower YouTube
Adress
Northpower Takentreprenader AB
Rörvägen 55
136 50 Jordbro Sweden

Innehar F-skatt SE5556799-9932-01
Copyright © 2013
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.