Kvalité

Vi har tillsammans med QiM arbetat fram ett kvalitetsledningssystem som följer ISO 9001:2008. Systemet är integrerat med miljösystemet och är med hela vägen från planering till färdig slutprodukt.

Kvalitetsledningssystemet är en omfattande handbok som omfattar hela verksamheten. Nedan följer ett kort utdrag från denna.

Kvalitetsledningssystemet

- Bygger på ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

- Bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen. 

- Säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband med beställning. 

- Våra kvalitetsmål skall vara realistiska och mätbara. 

Utförandet

- Finns uppsatta kvalitetsmål för våra huvudprocesser/utförandeentreprenader som mäts och följs upp.

- Vi kontrollerar material och utförande gentemot ställda krav.

- Alla objekt slut kontrolleras inför besiktning.

- Borgar för en god kvalitét både vad gäller tillhandahållna produkter och för tjänster. 

- Vi levererar produkter och tjänster med rätt kvalitét i utförande och vid avtalad leveranstid. 

- Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll. 

Utveckling

- Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. 

- Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Uppföljning

- Inom ramen för vår kvalitetspolicy följs övergripande kvalitetsmål upp för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion.

- Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse. 

- Uppföljning av kundnöjdhet sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas.


 Hela kompletta kvalitetssystemet kan lämnas ut på förfrågan av Niklas Granström och endast till de som berättigas en kopia av denna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår