Miljö

Vi har tillsammans med QiM arbetat fram ett miljöledningssystem som följer ISO 14001:2004. Systemet är integrerat med kvalitetssystemet och är med hela vägen från planering till färdig produkt. Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete och skall fastställas inom ramen för miljöpolicyn. Vi ska i vår verksamhet verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. 

Miljöledningssystemet är en omfattande handbok som omfattar hela verksamheten. Nedan följer ett kort utdrag från denna. 

Miljöutredningen

- Identifierar och kartlägger de betydande miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka.

- Klargör tillämpade miljörutiner, miljöprestanda samt den kunskap som finns inom miljöområdet samt tillämpliga lagkrav.

- Miljöaspekter värderas och rangordnas.

- Uppdateras vid behov och ligger som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete. 

Miljöpolicy

- Bygger på miljöutredningens riskbedömning av de betydande miljöaspekterna, den är vägledande för vårt miljöarbete.

- Miljöutredningen ligger till grund för fastställande av vår miljöpolicy.

Miljöpåverkan

 - Tydliggjorts i miljöutredningens riskvärdering av de miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till. Uppkomna miljöaspekter har bedömts vad gäller allvarlighetsgrad, omfattning och vår egen förmåga att påverka detta. Resultatet av kartläggningen och riskvärderingen visar vad vi i första hand bör koncentrera det egna miljöarbetet på.

- Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. 

- Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.

- I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. 

- Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. 

- Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.


Det komletta miljöledningssystemet kan lämnas ut på förfrågan av Niklas Granström och endast till de som berättigas en kopia av denna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår