Avfallssortering

Under den senaste tioårsperioden genererades årligen cirka 10 miljoner ton avfall från bygg- och anläggnings­sektorn. Cirka tio procent av detta var farligt avfall. Om vi ska kunna nå de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Giftfri miljö måste bygg- och rivningsavfallets mängd och farlighet minska och hanteringen av avfallet säkras.

Northpower Stålhallar jobbar ständigt för att minska mängden avfall, minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, minska de negativa effekterna av avfall, och återvinna avfall.

Förutom en noggrann avfallsplan så har vi tagit fram avtal med våra leverantörer om att återta överblivet avfall samt att vi själva tar med det till nästkommande bygge. På så sätt minskar vi avfallet och ökar återanvändningen. Inget av vårt avfall går på deponi.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Vilka material sorterar ni på byggarbetsplatsen?
Svar: Metall, Trä, Plast (mjuk), Wellpapp, Fyllnadsmassor, Gips, Isolering, Cellplast, Brännbart tex. Tomma bruksäckar, markduk, cellgummi, Metall med isolering (Paroc/Sandwich-element), Armerad Plast, Fibercement och Farligt avfall

Fråga: Hur ser det ut med avfall från er stålstomme?
Svar: Northpower Stålhallar måttbeställer alltid sina stålstommar med exakta längder av olika dimensioner av HEA, UPE VKR, KKR och IPE profiler. Den bortkapade biten återvinns direkt av leverantören om det är kortare bitar och är det längre bitar så går den till försäljning. På så sätt fortsätter livscykeln av stålet under en lång tid.