Miljö

För oss på Northpower stålhallar är det viktigt att ta ansvar för omställningen till en hållbar värld.

Vi jobbar med en konstant förbättring av vårt miljöarbete och strävar att alltid ligga i framkant med de möjligheter som finns. Vi samarbetar nära med våra leverantörer och tillsammans med våra kunder kan vi göra en stor skillnad mot en mer hållbar framtid.

Förutom en de miljöförbättringar som vi gör på alla projekt så erbjuder vi dessutom en rad möjligheter för dig som kund att bidra till en hållbar värld.

Klicka och läs mer om de erbjudanden vi tillhandahåller för att vi tillsammans kan bidra till en bättre miljö för kommande generationer.