Projektering

Vi kan hjälpa dig med hela byggprojekteringen. Från idé, till skiss, till ett komplett bygglov, arkitekt och konstruktionsritningar. Vår projektering är certifierad enligt EN1090. Vi har egna erfarna konstruktörer som ritar och konstruerar våra hallar. 

Om du vill spara kostnader på arkitekt och projektering så anlita oss direkt från början. Vi tar från start hänsyn till den byggtekniska optimeringen, dina behov och önskemål. Resultatet blir en god funktion och en bra ekonomi. 

Vi kan komma in i olika steg och vi kan hjälpa dig oavsett var i byggprocessen du befinner dig. 

Northpower Stålhallar projekterar alla sina hallar i 3D.

Projekteringstjänster

Arkitektritningar

Bygglovsritningar

Situationsplaner

Konstruktionsritningar

Konstruktionsberäkningar

Offerter

Kalkyler

Energiberäkning (extern certifierad samarbetspartner)

Brandskyddsbeskrivning (extern certifierad sammarbetspartner)

Förhandsvärderingar (extern certifierad sammarbetspartner)

Betongritningar (extern sammarbetspartner)

Elritningar (extern sammarbetspartner)

VVS Ritningar (extern sammarbetspartner) 

Tillgänglighetsanalys (extern certifierad samarbetspartner)

3D-ritningar

Vi jobbar endast med de senaste 3D-verktygen. På våra 3D-ritningar kan du i ett tidigt stadie se din hall som färdig via vår 3D visualisering. För att spara på miljön sker hela projekteringen elektroniskt.

Vi tillhandahåller ritningar och underlag i följande filformat;

.SKP (Sketchup, Trimble)

.DWG (Autocad, Draftsight mfl)

.PDF (Adobe) 

.IFC (universellt BIM-format)

Fråga om ni har något speciellt filformat ni önskar så kan vi nog lösa det också då vi inte nämnt alla format här.

Vanliga frågor och svar om projektering

Fråga: Jag vill ha projektering och konsulthjälp av er, hur går jag tillväga?
Svar: Kontakta oss med dina önskemål på telefon eller e-post. Vi kommer med förslag hur vi går vidare. 

Fråga: Vem är en typisk kund för projektering, konsult och konstruktionshjälp?
Svar: Alla möjliga fastighetsbolag, industrier, byggföretag etc. som skall bygga en stålhall. 

Fråga: Om jag väljer en annan leverantör, efter att ni har hjälp mig att rita upp en industrihall, debiterar ni då för nedlagt arbete?
Svar: Ja, om ni innan har valt att köpa våra ritningar och konstruktion så debiterar vi konsulttimmar för nedlagt arbete. Väljer ni dock att köpa hallen och montaget av oss så ingår denna kostnad i din helhetsaffär.

Fråga: Har ni kompetensen att konstruktionsberäkna de konstruktioner som ni ritar inom företaget?
Svar: Ja, våra konstruktörer är utbildade byggingenjörer & civilingenjörer och har all den kompetens som krävs.

Fråga: Om jag köper en hall av er, kan ni tillhandahålla konstruktionsritningar för min betongplatta? 
Svar: Ja, det kan vi göra. Det är vanligt att våra kunder köper denna tjänst av oss. 

Fråga: Hjälper ni till och tar fram ritningar för bygglov?
Svar: Ja, vi kan tillhandahålla kompletta bygglovsritningar inklusive situationsplan mm. 

Fråga: Varför ska jag välja er som projektör och inte anlita en arkitekt eller en byggkonsult?
Svar: Vi har lång erfarenhet av stålhallar, erfarenhet som en arkitekt eller konsult inte alltid har. Vi ritar och projekterar efter de mest fördelaktiga byggtekniska aspekterna. Detta garderar er mot lösningar som kan bli onödigt dyra. När du köper en stålhall av oss ingår projekteringen. Vi kan självklart jobba efter dina arkitekt- eller konsulthandlingar men vi ser en klar fördel i att projektera och bygga stålhallen själva efter våra rutiner. 

Situationsplan för bygglov

Situationsplan för bygglov

Bygglovshandlingar, Fasader

Bygglovshandlingar, Fasader

3D-visualisering av stålbyggnad

3D-visualisering av stålbyggnad

3D-visualisering av stålstomme

Konstruktionsberäkning, lasterna mot grundplatta

Konstruktionsberäkning, lasterna mot grundplatta

Energiberäkningar

Energiberäkningar