Klimatdeklaration

Riksdagen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Alla byggnader för industri- eller verkstadsändamål är undantagna från krav på att klimatdeklarera. Det gäller även till exempel lagerbyggnader som används för industri- eller verkstadsändamål.

Även om det idag inte är ett krav på att klimatdeklarera hallen har Northpower Stålhallar tagit steget och utvecklat en beräkning så vi kan göra det på samtliga nyproduktioner utan extra kostnad.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Vad är en klimatdeklaration?
Svar: Klimatdeklarationen visar vilket CO2 utsläpp som hallen genererar från tillverkning, transport och montage.

Fråga: Vilka delar ska redovisas?
Svar: Enligt Boverkets nya regler är det byggprodukterna i bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Läs mer på Byggdelar som ingår - Klimatdeklaration - Boverket

Fråga: Finns det några krav på hur mycket CO2 utsläpp jag får ha på min byggnad?
Svar: Nej det finns inga krav ännu från Boverket och nu i första skedet är det endast krav på att utföra en klimatdeklaration, detta främst för att öka medvetenheten och se vilka möjligheter som finns. Men i den senaste versionen av Miljöbyggnad Silver finns ett krav på högsta utsläpp på kgCO2/kvm BTA.

Fråga: Vad kan jag göra för att sänka mängden CO2 i min hall?
Svar: En av de viktigaste delarna är att optimera hallen efter de bärande delarnas kapacitet. På så sätt minskar du både utsläppen och får mesta möjliga hall för pengarna. Våra hallar brukar normalt sett klara kraven för Miljöbyggnad Silver vilket är väsentligt lägre än medianen för den byggnadstypen.