Tak & Tav

Vi jobbar uteslutande med isolerade papptak och tav (takavvattning) av högsta kvalité. Det borgar för säkra och täta tak under många år.

Att bygga industrihallar med låglutande papptak har många fördelar; kort byggtid, lätt att bygga till och bygga om, ingen korrugering, lätt att utföra håltagningar för ventilation och antenner, billigt att lägga om och mindre luft att värma under taket mm.

Uppbyggnad av Northpowers tak sett inifrån

1. Självbärande TRP-plåt
2. Isolering PIR
3. Ytskikt Papp
4. Taksäkerhet (permanenta fästen för takarbete till exempel snöskottning)
5. Takavvattning

Taklutning

Vi bygger normalt våra hallar med fyra graders lutning. Men vi kan också erbjuda taklutningar på 2, 4, 6, 8, 10 och 12 grader. Kolla gärna med kommun, detaljplanen och din omgivning om restriktioner finns innan du gör ditt val.

Observera att desto mer lutning taket har desto mer byggmaterial går åt eftersom att antalet kvm takyta ökar med vinkeln. Dessutom blir taket svårare att lägga. Detta tillsammans leder till ökade kostnader och längre montagetid.

Självbärande TRP-plåt

Vi använder självbärande TRP-plåt (högprofilerad). Våra dataprogram räknar ut tjocklek, profilhöjd, läggschema och infästningar efter konstruktion och snözon.

Isolering

 

Alternativ 1: PIR (polyisocyanurateskum)

Tjocklek mellan 120 – 200 mm

Energivärden: 0,18-0,10

Fördelar

+ Bra energivärden

+ Låg vikt
+ Snabb installation
+ Hårt och fast tak
+ Uppfyller brandkrav Broof T2 tillsammans med vår takpapp
+ Ej väderberoende vid läggning

Nackdelar
- Inga kända nackdelar

 

Alternativ 2: MW (Stenull)

Tjocklek mellan 150 – 300 mm

Energivärden: 0,30-0,15

Fördelar
+ Obrännbart

Nackdelar
- Behöver läggas i flera lager

- Högre pris än PIR för samma energivärde

- Sämre energivärden än PIR

 

Alternativ 3: Kombinationstak: MW,EPS,MW (alternativt Fleece) tillsammans med PVC duk.

Tjocklek mellan 190 – 340 mm

Energivärden: 0,20-0,10

Fördelar

+ Kostnadseffektiva på stora tak (över 5 000 kvm)

+ Bra energivärde

Nackdelar
- Behöver läggas i flera lager

- Brandkänslig kärna (EPS) vilket kräver brandsäkra genomföringar

 

Vi rekommenderar

Om du önskar bästa möjliga energivärde och totalekonomi i er hallbyggnad, då rekommenderar vi alternativ 1 (PIR-isolering) Har du höga krav på brand eller från försäkringsbolag om icke brännbara material rekommenderar vi alternativ 2 MW (stenull) men på bekostnad av ett något högre pris och ett något sämre energivärde. Alternativ 3 rekommenderas på större tak (över 5 000 kvm) för bästa möjliga totalekonomi där vi anlitas som totalentreprenör eller där ni har bra kontroll på att genomföringar utförs på korrekt sätt.

Ytskikt

Vi använder oss av högkvalitativt takpapp, endast det bästa är gott nog. Vi vill slå ett slag för våra papptak - underhållsfria i 25 år!

Taksäkerhet

Våra arbetare ska jobba säkert och tryggt på höga höjder. Därför använder vi oss av CW Lundberg taksäkerhet. 

Vår permanenta taksäkerhet består av livlinefästen. De ska användas vid framtida takarbeten som exempelvis snöskottning eller andra takarbeten. Permanent taksäkerhet är idag ett måste för alla fastighetsägare.

TAV (takavvattning)

Vi projekterar och utformar din takavvattning enligt gällande normer.
Takavvattningen kan fås i olika kulörer, svart, silver, vit eller aluzink

Takskottning

Vi följer gällande lagar och normer när vi dimensionerar våra stommar och tak. Vi tar hänsyn till snöfickor, närliggande byggnader och annat som kan påverka er hall. Men vid snörika vintrar kan det hända att taket behöver skottas.

När är det dags att skotta för just dig? Följ nedan ”steg för steg” instruktioner.  

1) Titta i vilken snözon du bor i på karta till höger eller titta i din beställning ”dimensioneringsförutsättningar”.

2) Ta ett öppet rör med en bestämd innerdiameter.

3) Tryck ner röret genom snön mot takytan på den plats där du vill mäta.

4) Lyft upp röret och se till att all snö kommer med genom att täcka rörets mynning.

5) Väg den uppsamlade snön.

6) Använd nu följande formel för att bestämma snöns utbredda last; qsnö = g/(0,0785*d*d)

g = är vikten av den uppsamlade snön i gram.
d = är rörets innerdiameter i centimeter.
qsnö = uträknade vikten av snön per kvadratmeter i kg/m2.

Exempel

Ta ett standard PWC mark rör 110 mm med innerdiameter 103 mm (10,3 cm) och tryck rakt ner genom snön tills takytan nås. Snön i röret vägs upp till 1250 g.

qsnö = g/(0,0785*d*d)
qsnö = 1250/(0,0785*10,3*10,3)
qsnö = 150,8 kg/m2

Dags att skotta om snövikten överskrider följande

Snözon 1 = 80 kg/kvm
Snözon 1,5 = 120 kg/kvm
Snözon 2 = 160 kg/kvm
Snözon 2,5 = 200 kg/kvm
Snözon 3 = 240 kg/kvm
Snözon 3,5 = 280 kg/kvm
Snözon 4 = 320 kg/kvm
Snözon 4,5 = 360 kg/kvm
Snözon 5 = 400 kg/kvm

Tänk på att drivor och andra överhäng kan bli mycket tunga och utföra en fara för förbipasserande.  Även hängrännor och stuprör kan ta skada. Skotta därför hellre en gång extra än för sent.

Vanliga frågor och svar om tak och takavvattning

Fråga: Min markentreprnör frågar efter anslutningspunkter för TAV, har ni dessa?
Svar: Ja det har vi, ritningar för detta ingår vid köp av hall från oss

Fråga: Ingår anslutning av TAV till vårt marksystem?
Svar: Om färdiga rör finns som sticker upp på rätt ställe då ansluter vi till dessa. Annars avslutar vi med en utkastare eller rakt rör ca 20 cm ovan mark för senare anslutning.

Fråga: Jag vill senare montera en ventilationshuv på taket, fungerar det?
Svar: Ja, det fungerar. Med ett papptak är det enkelt att hjälpa dig med håltagning och uppvik etc dock måste ni kontakta oss för att säkeställa att den bärande TRP-plåten inte tappar för mycket bärighet.

Pågående montage av TRP plåt.

Pågående montage av TRP plåt.

PIR takisoleringsskivor med Z-passning för minimerade köldbryggor

PIR takisoleringsskivor med Z-passning för minimerade köldbryggor

Utlagd PIR isolering, klar för takpapp

Utlagd PIR isolering, klar för takpapp

Pågående isolering och pappläggning

Pågående isolering och pappläggning

Pågående takarbete

Pågående takarbete

Tillfälligt monterad taksäkerhet för våra montörer

Tillfälligt monterad taksäkerhet för våra montörer

 Färdigt tak med tillval

Färdigt tak med tillval "takutsprång"

Karta över Snözoner, Sverige

Karta över Snözoner, Sverige