Travers

Vi erbjuder marknadenledande traverser till din hall och våra stålstommar är optimerade från start. Traversbana och rälsen integreras i stommen utan extra pelare eller stag som stjäl utrymme. Traversen monteras redan under stomresningen. Du köper hallen färdig med travers inklusive garantier och besiktningar och vi tar hand om alla detaljer fram till ni börjar att använda lokalen.

Enbalkstravers

Enbalkstravers är en enkel och vanlig travers när kravet är en pålitlig travers av hög kvalité.

Lyftkapacitet: 8 olika storlekar från 1 till 16 ton
Spännvidder: 2 till 39 meter.
Tillbehör: Fjärrkontroll, lyftanordningar, mjukstart, lastmätning och belysning m.m. 

Tvåbalkstravers

Tvåbalkstravers är vanlig när det finns krav på extra hög lastkapacitet. 

Lyftkapacitet: 12 olika storlekar från 1 till 120 ton
Spännvidder: 2 till 39 meter
Tillbehör: Fjärrkontroll,lyftanordningar, mjukstart, lastmätning och belysning m.m. 

Övriga kranar

Vi erbjuder övriga kransystem så som kättingtelfrar, svängkranar och övriga specialkranar mot förfrågan.

Vi rekommenderar

Enligt vår erfarenhet har de som har köpt hallar med travers ansett att investeringen varit väl värd pengarna. Utnyttjandegraden av hallytan och arbetsflödet blir både enklare och bättre. Med vår stålstomme och fackverkskonstruktion blir er arbetsyta optimerad och ni får ut maximalt av er hall. 

Om du i dagsläget inte behöver travers men tror att behovet uppstår i framtiden, kan vi dimensionera och förbereda stommen för travers som sedan kan monteras vid ett senare tillfälle. Det medför en kostnad men är mycket värt när behovet av travers sedan uppstår. 

Värt att veta

Vid byggnationer av hallar med travers kan det innebära merkostnader. Detta för att grundläggningen måste dimensioneras för att klara de extra laster som en eller flera traverser ger. Om vi tillhandahåller grundritning är detta såklart medräknat men om ni använder annan konstruktör är det viktigt att ni upplyser om detta.

Vanliga frågor och svar om traverser

Fråga: Hur ofta måste jag besiktiga en travers och ingår den i era åtaganden?
Svar: Tredjeparts installationsbesiktning måste ske vid nyinstallation och denna ingår. Ni måste sedan köpa en löpande kontrollbesiktning 1 gång per år av kontrollorgan till exempel Inspecta, Force eller ÅF.

Fråga: Om behovet uppstår, kan jag komplettera min hall med travers efteråt?
Svar: Ja det går bra om stommen är förberedd och dimensionerad för det, Om inte så krävs omfattande ombyggnationer och förstärkningar och Ibland måste även grunden förstärkas. 

 Travers klar att lyfta upp och montera

Travers klar att lyfta upp och montera

 Travers monterad och klar

Travers monterad och klar