Solceller

Vi erbjuder färdiga solcellsanläggningar som kommer att producera en stor del av er verksamhet med lokalt producerad förnybar el direkt från taket.

Våra tak är perfekta för solceller. De har en låg lutning och täcker en stor yta som idag ofta är outnyttjad.

Genom vår kontroll av hela byggprocessen så optimerar vi taket och säkerställer att hela stommen från betongplatta, pelare, fackverk, och takplåt dimensioneras på ett säkert sätt att klara lasterna från solceller på taket efter era önskemål.

Köp hela paketet färdigt tillsammans med solceller från oss. Vi samarbetar just nu med två solcellsleverantörer för att säkerställa bästa pris och kvalitet anpassat efter era önskemål. Vi optimerar takplåten för att säkerställa att den klarar den utbredda lasten som uppstår från solcellerna tillsammans med den punktlast som uppstår när snön ligger på solcellerna och tynger ned fästena på ramen för solcellerna.

Samtliga produkter kommer från solcellsmarknadens ledande tillverkare. Solcellsanläggningen är utrustad med brandkårsbrytning för säker nedstängning vid behov.

Priser

Anläggningen dimensioneras efter den förväntade elförbrukningen i fastigheten. Genom att titta på liknande byggnader där vi vet hur stor elförbrukningen är och skala om deras elförbrukningar hjälper vi er att välja en storlek på solcellsanläggning som är väl anpassad efter era framtida behov.

För offert och priser så kontakta oss här.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Kan jag välja att köpa hallen förberedd för solceller?
Svar: Ja det går. Viktigt att du bara säkerställer att solcellsleverantören dimensionerar punktlasterna så de inte överstiger våra begränsningar.

Fråga: Vad är inkluderat i priset om jag köper en solceller via er men inte som en totalentreprenad?
Svar: Montage av solceller, växelriktare monterade på tak, anpassning av taket för att klara av den tillkommande lasten, infästningar i systemets hörn för att minska punktlasterna på taket, takgenomföring för kablarna som ansluter anläggningen mot fastighetens elcentral, brandkårsbrytning; möjliggör nedstängning av solcellsanläggning via en brytpunkt på markplan, hårdvara för att möjliggöra produktionsövervakning.

Fråga: Vad är inkluderat i priset om jag köper en totalentreprenad?
Svar: Förutom det som ingår i skaltät hall så inkluderar vi då kostnader som är kopplade till inkopplingen av servicecentralen och nätverkskabel till växelriktare, signalkabel från växelriktare till brandmannatablå, anslutningskabel från ställverk till växelriktare på tak och anslutning i ställverk.

Fråga: Behöver man skotta solcellerna på taket?
Svar: Nej, effekten under vintermånaderna är så låga att det inte är ekonomiskt lönsamt att skotta. Till höger ser ni hur effekten är normalt fördelad under året.

Fråga: Varför ska man investera i solceller?
Svar: God fastighetsekonomi: 8-12% avkastning på en investering som kommer att finnas med under många decennier framöver, högre fastighetsvärde, säkra elpriset mot framtida prisuppgångar, hållbarhet; många företag har idag väldigt hårda krav på sig att spara in på energi och visa på konkreta satsningar på miljö och hållbarhet.

Fråga: Vad händer när vi producerar mer än vad vi gör av med?
Svar: Då kommer överskottet att säljas ut på elnätet, så att ni får en intäkt även för den el som ni själva inte gör av med. Genom att kontakta ert elhandelsbolag kan ni enkelt sätta upp ett försäljningsavtal för överskottselen.

Fråga: Finns det bidrag för solceller?
Svar: Nej, inte längre. Det har funnits statligt investeringsstöd, men ansökan till det stängde sommaren 2020 och har nu avvecklats helt. Det finns heller inga planer på att införa nya bidrag i framtiden, eftersom solcellsinvesteringar numera har blivit så pass lönsamma att branschen står på egna ben.

Fråga: Hur beräknas lönsamheten i en solcellsinvestering?
Svar: Det går att göra avancerade lönsamhetsberäkningar för en solcellsanläggning, men generellt kan man göra en bra uppskattning genom att sätta värdet på den producerade solelen till 1 kr/kWh. Det motsvarar den rörliga delen av elpriset, som utgörs av nätavgifter, elhandel och energiskatt. Dessutom kan det vara bra att räkna med ca. 5000 kr/år i driftkostnader (motsvarar driftövervakning med larm + administration mot Energimyndigheten).

Räkneexempel:
Investeringskostnad solcellsanläggning: 1 800 000 kr
Beräknad elproduktion: 230 000 kWh/år
Värde elproduktion: 230 000 kr/år
Direktavkastning: (230 000 kr - 5000 kr) / 1 800 000 kr = 12,5%
Eftersom elpriserna i Sverige stiger stadigt så kan man räkna med att besparingen från solcellsanläggningen faktiskt ökar över tid.

Fråga: Hur ser garantierna ut?
Svar: Solpaneler: 10 eller 12 år produktgaranti, det är möjligt att köpa paneler med upp till 30-års garanti (glas-glas)
25 år effektgaranti (garanti mot avtagande effekt)
Montagesystem: 10 år
Växelriktare: 5 år (möjligt att köpa till förlängd garanti)
Installationen: 5 år (enligt ABT 06)

Kunden äger själv produktgarantierna, så de är inte beroende av det installerande bolaget. Alla produkter som vi installerar kommer från marknadens ledande tillverkare, vilket gör att man kan känna sig trygg på att de finns kvar om man måste hävda en garanti.

Exempel på solcellsanläggning på plant tak

Exempel på effektfördelning producerad av solceller under året