Bjälklag

Att utrusta sin hall med ett bjälklag eller ett entresol är vanligt då du på ett enkelt sätt dubblar din byggnadsyta. Användningsområdet kan vara allt från personalutrymmen och kontor till enklare lager och förvaring.

Vi har en perfekt förberedd stålstomme att komplettera med ett bjälklag direkt från början eller senare när behovet uppstår.

Vi erbjuder en rad olika modeller av bjälklag att välja mellan enligt nedan:

TRP-bjälklag

Vi monterar bärande primärlinor i stål som är direkt förankrade i stålstommen. Ovan detta monteras tjock eller dubbel högprofil TRP plåt och ovan det en 22 mm golvspånskiva. Bjälklaget har en lastkapacitet mellan 100-500kg/kvm beroende på förutsättningar och dina behov. TRP-bjälklag lämpar sig bäst för enklare lager och förvaring av lättare karaktär.

Fördelar
+ Rent, snabbt och billigt vid inköp samt montage
+ Går enkelt att demontera om förutsättningarna förändras

Nackdelar
- Har dåliga ljudegenskaper och  ger ett högt stegljud
- Bjälklaget blir högt, dvs det tar mycket utrymme i anspråk på höjden
- Bjälklaget kan ej brandklassas

Limträbjälklag

Vi monterar bärande primärbalkar av stål som är direkt förankrade i stålstommen. I dessa monterar vi balkskor med sekundärbalkar i limträ och ovan detta en 22 mm golvspånskiva. Bjälklaget har en lastkapacitet mellan 100-500 kg/kvm beroende på förutsättningar och dina behov. Limträbjälklaget lämpar sig bäst för förvaring, kontor eller personalutrymmen.

Fördelar
+ Rent, snabbt och billigt vid inköp och montage
+ Går enkelt att demontera om förutsättningarna förändras
+ Enkel håltagning vid genomföringar av exempelvis VA, ventilation etc. 
+ Enkelt att isolera mellan limträbalkarna för bättre ljudegenskaper
+ Går att brandklassa med hjälp av gips och de bärande limträbalkarna
+ Låg egenvikt

Nackdelar
- Har inte lika bra ljud och brandegenskaper som ett betongbjälklag

HDF-betongbjälklag

Vi monterar bärande primärbalkar av stål som är direkt förankrade i stålstommen. Redan under stomresningen av hallen lägger vi på prefabricerat HDF-betongbjälklag från fabrik. Bjälklaget går att få med en lastkapacitet på 250 – 1500 kg/kvm och klarar spännvidder upp till 10 meter.

Fördelar
+ Stabilt och snyggt med en slät undersida
+ Mycket bra ljudegenskaper
+ Ger en hög kvalitetskänsla när man går
+ Låg egenvikt
+ Går att brandklassa

Nackdelar
- Måste efter montage fogjutas och flytspacklas, dvs ej klart direkt
- Begränsad vad gäller håltagningar vid genomföringar av exempelvis VA, ventilation etc.
- Svårt att demontera om förutsättningarna ändras

Platsgjutet bjälklag på samverkansplåt

Vi monterar bärande primäbalkar av stål som är direkt förankrade i stålstommen. Ovan detta monterar vi en samverkansplåt, formar, armerar och gjuter med betong på plats. Platsgjutet bjälklag går att få med en lastkapacitet på 250 - 500kg/kvm och med en spännvidd på upp till 6 meter.

Fördelar
+ Stabilt och snyggt
+ Mycket bra ljudegenskaper som ger en hög kvalitetskänsla
+ Bra brandklass
+ Kan utrustas med golvvärmeslinga

Nackdelar
- Hög egenvikt drar med sig en kraftig stålstomme och grund
- Lång bygg- och torktid med stämp som stör forcering av snickerier, installationer etc.
- Svårt att demontera om förutsättningarna ändras

Vi rekommenderar

Limträ eller HDF-bjälklag som båda två ger hög kvalité och bästa totalekonomi.

Värt att veta

Hallar med bjälklag  medför merkostnader för att stomme och grundläggning måste dimensioneras för att klara lasterna.

Vanliga frågor och svar om bjälklag

Fråga: Jag har en hall idag som jag vill komplettera med ett bjälklag, går det att ordna?
Svar: Det är olika från fall till fall och beror på hur din stomkonstruktion ser ut idag. Vår stålstomme är vanligtvis förberedd för utbyggnad av framtida bjälklag och entresol. Ibland behöver vi förstärka eller komplettera pelarna med fästen innan montaget. Även grunden behöver man se på så att den är konstruerad så att den klarar de extra laster som tillkommer.

Fråga: Om jag bygger ett bjälklag måste jag då installera en hiss? 
Svar: Skall bjälklaget eller entresolet användas som en permanent arbetsplats, personalutrymmen etc. måste dessa normalt förses med hiss. Om det bara skall användas som ett lättare lager för ex vinterdäck eller likvärdigt kan man undkomma kravet på hiss. OBS tillgänglighetskraven i Sverige är mycket hårda och därför ser alltid kommuner och bygglovshandläggare alltid mycket på dessa krav.

 Limträbjälklag med trappöppning

Limträbjälklag med trappöppning

  Limträbjälklag från undersida

Limträbjälklag från undersida

  HDF Betongbjälklag

HDF Betongbjälklag

    Pågående montage av HDF Betongbjälklag

Pågående montage av HDF Betongbjälklag