Säkerhet

För er säkerhet så lägger vi upp en betalningsplan när ni beställer en stålhall. Betalningsplanen ger ett antal betalningar beroende på hur stort och komplext ert projekt är. Betalningen går hand i hand med utfört arbete och upparbetade kostnader i projektet.

Slutfakturan betalas efter att slutbesiktningen är utförd och eventuella anmärkningar är åtgärdade.