Vår historia

Vår verksamhet har sitt ursprung i norra Sverige. NORTH står för den omtalade norrländska arbetskraften som är stark, lojal och pålitlig. POWER står för den kraft som präglar vår verksamhet och vilja.

År 2001 - Starten

År 2001 startas Northpower. Inriktningen är främst bemanning inom montage och lager. Parallellt tas uppdrag inom svets och smidesjobb.

År 2006 - Nytt aktiebolag

År 2006 bildas Northpower AB. Bolaget har inriktning mot stål, svets och smide samt montage.

År 2010 – Nya lokaler i Jordbro

År 2010 byggs en ny och modern verkstad i lokaler i Jordbro industriområde utanför Stockholm. 

År 2015 - Namnändring och förstärkning av varumärke

År 2015 byter företaget namn. Med flera hundra levererade stålhallar bakom sig är varumärket nu etablerat i Sverige. Med nya namnet Northpower Stålhallar AB stärks varumärket ytterligare och ger en klar bild av företagets sysselsättning. 

År 2016 – Ny stålhall byggs i Albyberg

År 2016 växer Northpower Stålhallar AB ur lokalerna i Jordbro och en ny 3000 kvm stor stålhall för verksamheten byggs i Albyberg.

År 2017 - Förvärv

År 2017 förvärvar Tisenhult-gruppen 80% av aktierna i Northpower Stålhallar AB.

År 2018 – Tillväxten fortsätter

År 2018 byggs 30 stycken stålhallar och företaget omsätter drygt 250 miljoner SEK.

År 2019 - Förvärv

År 2019 förvärvar Tisenhult-gruppen samt VD Bobi Wallenberg resterande aktier i Northpower Stålhallar AB och grundarna Niklas Granström och Dan Jonsson fortsätter vara engagerade i bolaget som styrelseledamöter

  

 

 

  

Allt startade 2001 - följ vår historia

Allt startade 2001 - följ vår historia