Miljöcertifiering

Northpower Stålhallar erbjuder möjligheten att miljöcertifiera er hall med Miljöbyggnad Silver.

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringsssystem för byggnader som är anpassat efter svenska förhållanden och byggregler.  

Northpower hjälper dig genom hela certifieringsprocessen och kontrollerar samtliga indikatorer under hela processen. 

Detta är Miljöbyggnad:

Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader och omgivande fastighet. Byggnaden bedöms med femton indikatorer inom områdena energi och klimat, inomhusmiljö, utomhusmiljö och cirkularitet.

Byggnadens och fastighetens prestanda avgör om certifieringen får betyget Brons, Silver eller Guld.

Genom noggrann kontroll av byggnaden säkerställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och för miljön. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Priser

Northpower Stålhallar har efter en gedigen genomgång av Miljöbyggnad Silver anpassat vår projektering och produktion för att uppfylla målen på ett så kostnadseffektivt och kvalitetssäkrande sätt.

Genom att miljöcertifiera hallen så får ni inte bara en hall med garanterat låga energikostnader, god inomhus- och utomhusmiljö utan hjälper även till med omställningen till en mer hållbar värld.

Det är en extra kvalitetsstämpel på att hallen är bra för både ekonomin, hyresgästen och miljön.

För offert och priser så kontakta oss.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Hur mycket kostar det att miljöcertifiera hallen?
Svar: Kostnaden beror på hallens och fastighetens utformning och placering. Kontakta oss så återkommer vi med pris för just din hall.

Fråga: Varför har ni valt just Miljöbyggnad?
Svar: Miljöbyggnad är anpassat efter svenska förhållanden och byggregler vilket gör att det är lätt att implementera in i projektet. Det är det mest vanliga och kända miljöcertifieringssystemet i Sverige och har en lägre kostnad än t ex BREEAM eller LEED. Vi har anpassat vårt system efter den senaste versionen av Miljöbyggnad vilket bidrar till en bredare miljöförbättring.

Fråga: Varför ska jag välja Northpower Stålhallar för certifiering i Miljöbyggnad 4.0
Svar: Vi har certifierade miljöbyggnadssammordnare inom alla led i byggprocessen, från sälj till konstruktion och projektledning. Du kan därför känna dig trygg med att vi kan leda dig genom processen från första offert till färdig byggnad.

Fråga: Varför har ni valt just silver som betyg, kan jag inte välja brons eller guld istället?
Svar: Silver är där vi kan göra störst skillnad. På den nivån så får ni en riktigt bra hall med låga energivärden och bra klimat. Brons anser vi är att lägga ribban för lågt och innebär ändå nästan samma kostnad medans  guld innebär en rejäl kostnadsökning vilket ofta är svårt att motivera utifrån den miljönytta man gör.

Fråga: Hur ser certifieringsprocessen ut?
Svar: Byggnaden registreras på BGO (Building green online), därefter har du tre år på dig att skicka in dokumenten för den preliminära certifieringen. Efter att du skickat in den preliminära certifieringen så så granskas den och du får komplettera med uppgifter om det behövs. När den sedan blir godkänd så får du ett certifikat med en preliminär certifiering. Sedan ska byggnaden verifieras genom mätningar och inom tre år från att hallen har tagits i bruk ska den slutgiltiga verifieringen skickas in och man erhåller det slutgiltiga certifikatet.

Fråga: Vem skickar in ansökan?
Svar: Som totalentreprenör sköter vi hela ansökan fram till den preliminära certifieringen. Efter det kommer certifikatet att skickas ut till dig som är ägare av fastigheten. Därefter tar du som fastighetsägare över och skickar in för verifiering inom tre år. Självklart hjälper vi dig även med detta när det är dags för en smidig process. 

Fråga: Vad kostar ansökan?
Svar: Kostnaden för registrering och certifiering (preliminär certifiering och verifiering) ingår i vår offert och är för en hall under 10 000kvm 205 000kr. 

Fråga: Går det att certifiera en hall som byggs på spekulation?
Svar: Ja det går. Vissa delar blir då utförda i två etapper, den första innan någon hyresgäst finns och sedan den slutgiltiga efter att man vet vem hyresgästen är. På så sätt ser vi till att vi inte missar några krav som ställs och säkerställer att vi klarar certifieringen med olika möjliga hyresgäster. Kostnaden för detta är något högre men ger också mer frihet att välja hyresgäst.