Fördelar med att miljöcertifiera

Att miljöcertifiera sin hallbyggnad innebär inte bara att ta ansvar för en hållbar framtid. En miljöcertifierad byggnad har dessutom visat sig ha ett högre värde på marknaden, lägre energikostnader och är mer attraktiv, både för allt mer miljömedvetna hyresgäster och medarbetare

1. Lägre driftkostnader
Genom ett energieffektivt klimatskal med bra lufttäthet får du ett lågt värmeeffektbehov vilket leder till lägre driftkostnader. 

2. Ökat fastighetsvärde
Certifierade byggnader erhåller en kvalitetssäkrad miljöprestanda vilket tillgodoser hyresgäster med höga miljökrav. Högre hyrespremier och lägre driftkostnader i kombination med förmånlig finansiering ger ett lägre driftnetto och är lönsamt för både ekonomin och klimatet.

3. Förbättrad hälsa och välbefinnande
En hälsosam inomhusmiljö skapar både ökad trivsel och förbättrad produktivitet. Med krav gällande bland annat luftkvalitet, värme, kyla och ljud uppnås en hög standard. Mindre klagomål och nöjda användare minskar vakansgraden och behovet av kostsamma lokalanpassningar.

4. Stödjer en cirkulär ekonomi
Miljöbyggnad främjar återbruk och ifrågasätter hur resurser betraktas, med förbättrad resurseffektivitet och cirkulära strategier för avfall och material.

5. Förstärkt miljöprofilering
Miljöcertifieringar underlättar kommunikation av byggnadens miljöprestanda och synliggör fastighetsägarens och hyresgästens miljöambitioner.

6. Grön finansiering
Miljöcertifiering av fastigheter skapar förutsättningar för mer förmånlig finansiering i form av lägre räntor och finansiering med gröna obligationer.