Portar

Vi erbjuder marknadsledande portar och vi jobbar endast med kända portleverantörer till våra hallar. Detta borgar för god trygghet, kvalité, funktion, service och underhåll.

Vi erbjuder en rad olika modeller för att det ska passa din verksamhet och dina önskemål enligt nedan:

Vikportar

Flerdelad port med stående blad som vid öppning viks ihop är den enklaste och billigaste modellen av portar och vanligt förekommande i svenska industrihallar. Normalt väljer vi inåtgående vikportar men vid speciella fall så förekommer även utåtgående portar.

Fördelar
+ Billiga vid inköp och installation
+ Kan monteras vid låg överhöjd/takhöjd (kräver litet installationsutrymme)
+ Kräver lite service och underhåll

Nackdelar
- Tar lite plats i hallen i öppet läge
- Har sämre energivärden än takskjutportar

Tillbehör: Elektrisk styrning, fjärrkontroller, glasrutor, dörr i dörr, lyftande gångjärn, mm

Kulörer: Välj bland 12 olika standardkulörer

Takskjutportar

Flerdelad port med liggande blad som åker upp mot taket. Denna typ av port är näst den vanligaste i svenska industrihallar. I regel, utrustad med eldrift, för smidig öppning och stängning.

Fördelar
+ Tar ingen plats i öppet läge (åker upp mot taket)
+ Bra energivärden

Nackdelar
- Dyrare än vikporten
- Kräver mer omfattande portomfattning (stål överliggare för motor/fjäderpaket)
- Kräver mer överhöjd/takhöjd (högre installationsutrymme)

Tillbehör: Elektrisk styrning, fjärrkontroller, glasrutor, dörr i dörr, mm

Kulörer: Välj bland 12 olika standardkulörer

Lasthus

Vi erbjuder lasthus av högsta kvalité för hallar som hanterar stora volymer av styckegods. Dessa är vanligt förekommande på logistikbyggnader av olika slag.

Fördelar
+ Möjliggör enkel hantering av gods i en energismart lösning

Nackdelar
- Kräver utrymme och nivåskillnader i mark

Tillbehör: Elektrisk styrning, vädertätning, fjärrkontroller, hydraulik, mm

Snabbrullportar

Enkel modell av takskjutport bestående av en duk som rullas upp i en låda monterad ovan porten. Vanligt förekommande i kolonialutrymmen eller andra lager där du snabbt vill öppna och stänga.

Fördelar
+ Snabb och enkel

Nackdelar
 
- Inget energivärde (isolervärde)

Tillbehör: Elektrisk styrning, fjärrkontroller, glasrutor, m.m.

Kulörer: Välj bland 12 olika standardkulörer

Specialportar

Vi kan även erbjuda en rad olika specialportar om behovet uppstår. Nedan följer några exempel.

Brandskjutportar (när kraven på brand är höga)
Brandjaluiser (när kraven på brand är höga)
Stora dukportar (när behoven av väldigt stora utvändiga portar finns)

Vi rekommenderar

Om priset och underhållsfrihet är avgörande erbjuder vi manuella vikportar, men om du använder porten mycket och vill ha en enkel öppning och stängning då är elektriska takskjutportar det bästa alternativet.

Vanliga frågor och svar om portar

Fråga: Jag behöver en fjärrkontroll till mina portar för att ha i trucken, finns det ?
Svar: Ja, vi erbjuder fjärrkontroll. Priset beror på hur många knappar och hur många portar den ska styra.

 Manuell vikport med en glasrad

Manuell vikport med en glasrad

Manuell vikport med dubbla glasrader

Manuell vikport med dubbla glasrader

 Elektrisk taksjkutport med smal glasrad

Elektrisk taksjkutport med smal glasrad

 Elektrisk taksjkutport med smal glasrad

Elektrisk taksjkutport med smal glasrad

Portar, Lasthus

Portar, Lasthus

Snabb rullport med genomskinlig plast

Snabb rullport med genomskinlig plast

Brandklassad skjutport av stål

Brandklassad skjutport av stål