Så jobbar vi

Nedan följer en kort beskrivning hur en process brukar gå till vid ett samarbete med oss.

  1. Kontakt

Du kontaktar oss via e-post eller telefon. Vi analyserar era behov, hur stor mark ni har och vilka förutsättningar som finns i detaljplanen. Den första kontakten avslutas vanligtvis med att vi skickar ett förfrågningsunderlag som ni fyller i och skickar tillbaka. Alternativt så har ni före kontakten med oss tagit fram ritningar på er hall själva eller med hjälp av en arkitekt, skicka i så fall dessa till oss.

  2. Kalkyl och offert

Vi räknar fram en offert utifrån förfrågningsunderlat ni fyllt i eller de ritningar ni redan har. Offerten är detaljerad med förslag av lämpliga byggmaterial och detaljer utifrån våra erfarenheter och 3D-modeller.

  3. Projektering och ritningar

Antingen så har ni ritningar och färdigt ett godkänt bygglov att gå efter eller så tar våra duktiga säljare och konstruktörer fram det tillsammans med er. Bygglovsritningar och A-ritningar kan även köpas separat till en billig kostnad utan att ni förbinder er att köpa hallen av oss (kostnaden för ritningarna dras sedan av som en första delbetalning ifall ni sedan köper hallen utav oss). Vi kan också hjälpa er med konstruktionsritningar för betongplatta, branddokumentation, energiberäkning och andra dokument som behövs i samband med byggprocessen.

  4. Tidplan

Vi tar tillsammans fram en tidplan som passar oss båda.

  5. Beställning

Beställningen sker genom att vi signererar köpekontrakt samt ritningar som ligger till grund för er hall. Efter detta startar vår projektplanering och inköp i detalj efter utsatt tidplan.

  6. Prefab i verkstan

Vi tillverkar er stålstomme i vår egna CE-certifierade verkstad. Därefter blästrar vi och målar stommen innan den går ut till montage hos er.

  7. Montage

Vi startar montaget på bestämt datum och utför ett smidigt, snabbt och korrekt montage med våra egna montörer. Självklart ingår även all byggstädning samt deponi av överblivet emballage och material. Vi lovar ett montage av högsta kvalité utfört av våra montörer som är riktiga yrkesmän.

  8. Slutbesiktning

Tillsammans slutbesiktar vi hallen på utsatt datum. Eventuellt med er kontrollansvariga eller extern besiktningsman. I samband med besiktningen får ni en komplett slutpärm med all dokumentation som rör er hall.

  9. Garantitid

Garantin startar direkt efter godkänd slutbesiktning och 5 år framåt. Under denna tid kommer vi kostnadsfritt tillbaka till er och åtgärdar ev garantifel. Observera att normalt fastighetsunderhåll, fel eller skador orsakade av er ej omfattas av garantin utan åtgärdas av oss mot löpande räkning eller mot offert med fast pris.

Varför du ska välja oss som leverantör?

Ärliga och pålitliga

Vi tror att ärlighet varar längst. Därför håller vi vad vi lovar. Från första till sista kontakt.

Engagerade och drivna

Vi känner stort engagemang i våra projekt. Vi vill inte att du ska känna osäkerhet eller oro under byggprocessen. Därför arbetar vi genomgående med seriösa och väletablerade rutiner.

Under åren har vi lärt oss att identifiera och lösa de problem som finns inom byggnation av stålhallar och allt annat inom dess ramar. Vår erfarenhet ger dig som kund en professionell, smidig och säker byggprocess.

Våra högt uppsatta mål både på oss som företag och på arbetet vi utför garanterar dig en slutprodukt som uppfyller dina förväntningar.

Yrkesstolthet och goda referenser

Vi är stolta över alla våra hallar och den kunskap och den erfarenhet vi har förvärvat under åren. En kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Vår långa referenslista av glada och nöjda kunder fortsätter att växa. Du kan bli en av dom.