Väggar

Vi jobbar uteslutande med högkvalitativa väggar av sandwichpaneler. En sandwichpanel är uppbyggd av plåt – isolering – plåt. Att bygga med sandwichpaneler ger en rad fördelar i form av kort byggtid, färdig in- och utsida i ett moment, goda isolervärden, minimala köldbryggor och god ekonomi samt ett attraktivt utseende. Sandwichpaneler medger många valmöjligheter. Det genererar dessutom i en lätt överbyggnad vilket leder till en minskad kostnad på grundläggningen och stommen.

Val av isolering i panelen

Alternativ 1, PIR (polyisocyanurateskum)

PIR är en vanligt förekommande isolering som är enkel att jobba med. Har dokumenterad brandklass och tar kontinuerligt större marknadsandelar. Vårt förstahandsval i våra standarhallar

Tjocklek: 120 – 200 mm
Energivärden: 0,18 – 0,10
Panelhöjd: 1100 mm

Fördelar

+ Bra energivärden

+ Låg vikt

+ Snabb installation
+ Hårt och fast tak
+ Uppfyller brandkrav Broof T2 tillsammans med vår takpapp
+ Ej väderberoende vid läggning

Nackdelar
- Inga kända nackdelar

Alternativ 2, MW (stenull)

MW (stenull) är en klassisk panel med en stenullskärna. Det bästa alternativet om det finns höga krav på brand och ljud men på bekostnad av pris och energivärden. Stenullspanelen går också mot specialbeställning att få med dokumenterad skyddsklass 2.

Tjocklek: 150 – 300 mm
Energivärden: 0,30 – 0,15
Panelhöjd: 1100 mm

Fördelar

+ Obrännbart
+ Bra ljudklass (passar bra som avdelande innerväggar)
+ Dokumentrad hög brandklass (EI30-EI180 beroende på tjocklek)
+ Går att få med skyddsklass 2 (special)

Nackdelar

- Behöver läggas i flera lager

- Högre pris än PIR för samma energivärde

- Sämre energivärden än PIR

Vi rekommenderar

Om du önskar bästa möjliga energivärde och totalekonomi i er hallbyggnad, då rekommenderar vi alternativ 1 (PIR paneler) Har du höga krav på brand och ljud, då rekommenderar vi alternativ 2 MW (stenull) men på bekostnad av ett något högre pris och ett något sämre energivärde.

Val av profil på plåten (utseende)

Alternativ 1, STD (standard)

Standardprofilen består av små rillor 50 mm höga och 2 mm djupa

Fördelar
+ Klassiskt utseende
+ Vridstyva
+ Bländar ej
+ Döljer bucklor och skador bra

Nackdelar
- Inga kända nackdelar

Alternativ 2, MIC (micro)

Micro profilen består av små mjuka täta rillor, 10 mm höga och 2 mm djupa. Panelen upplevs som slät för ögat på 15-20 meters avstånd.

Fördelar
+ Klassiskt utseende
+ Vridstyva
+ Bländar ej
+ Döljer bucklor och skador bra

Nackdelar
- Inga kända nackdelar.

 

Val av kulör
Vi erbjuder mängder av olika kulörer på paneler och plåtarbeten.Klicka här för att se kulörkarta »

Värt att veta
Om du vill ha extra påkörningskydd erbjuder vi betongsocklar i botten på väggarna. Läs mer under fliken ”Tillbehör”. Utöver dessa alternativ finns speciallösningar där vi efter montage klär panelerna i TRP eller sinusplåtar för att ge speciella effekter utseendemässigt. Kontakta oss för idéer och förslag.

Vanliga frågor och svar om väggar

Fråga: Vi har vårdslösa truckchaufförer. Om olyckan är framme, går det då att byta ut en eller flera paneler?
Svar: Ja det går bra att byta ut ett element som står i botten eller mitt i en vägg. Kontakta oss så vi beställer vi nya element. Vi utför arbetet antingen mot en löpande eller en fast kostnad. 

Fråga: Kan jag kombinera och välja olika färger på våra väggelement?
Svar: Ja det går bra, endast fantasin och bygglovet (detaljplanen) sätter gränserna.

Fråga: Hur rengör jag väggar uppbyggda av sandwichpaneler?
Svar: Rengöring är enkel och utförs normalt med varmt vatten, diskmedel och en mjuk trasa. Vid svårare nedsmutsning kan försiktig tvättning med ett skonsamt tvättmedel eller t-röd och högtryckstvätt utföras. För att skona färgerna bör andra typer av kraftiga lösningsmedelsbaserade tvättmedel inte användas. 

Pågående väggmontage

Pågående väggmontage

Pågående väggmontage med hål för fönster

Pågående väggmontage med hål för fönster

PUR panel i genomskärning med 3 olika profiler

PUR panel i genomskärning med 3 olika profiler

Sandwichpaneler av PIR isolering

Sandwichpaneler av PIR isolering