Ingjutningsgods

Vi erbjuder fyra olika alternativ till ingjutningsgods och dessa ingår alltid när ni köper en hall av oss.

Läs mer om de olika alternativen nedan…

Bultgrupper

Vi levererar kompletta bultgrupper med färdiga mätpunkter för enkel utsättning. Dessa gjuts in av er betongentreprenör och levereras tillsammans med K-ritning och montageanvisningar. Innan gjutning gör vi om möjligt alltid ett platsbesök för kontrollmätning. Vi tar då fullt ansvar för din utsättning.

Gängstång med kemankare

Vi borrar och fäster stommen med hjälp av gängstång och kemankare. Vanligt förekommande vid montage på prefabricerade kantbalkar eller där man av annan anledning inte har gjutit in bultgrupper.

Expanderbult eller betongskruv

Används endast på små hallar, portomfattningar, utbyggnader, skärmtak etc.

Svetsplattor

En stålplatta som gjuts in jäms med betonggolvet och pelare svetsas på plats direkt i den ingjutna plåten. Används där du inte vill ha en uppstickande synlig fotplåt.

Vi rekommenderar

Ingjutna bultgrupper för god infästning och ett snabbt montage. 

Vanliga frågor och svar om ingjutningsgods

Fråga: Hur ser er utsättningsritning ut till ingjutningsgodsen?
Svar: Ritningen är en kopia på konturerna av er betongplatta med måttlinjer som träffar ett centrumhål på ingjutningsgodset. Sedan mäter vi in linjerna med ett vanligt stålmåttband och placerar ut godsen efter detta. Mer utförliga instruktioner medföljer vid leverans av våra gods. Systemet är mycket enkelt och tydligt.

Fråga: Hjälper ni även till med utsättning av kantskoningar för portar etc?
Svar: Ja, vi tillhandahåller kompletta ritningar även för detta vid köp av en hall.

Fråga: Kommer ni ut till oss innan vi gjuter och kontrollmäter våra ingjutningsgods?
Svar: Det är vår ambition att göra det och då tar vi fullt ansvar för placeringen. Men om avståndet är långt så brukar vi inte ha möjlighet att komma innan. Instruktionerna är tydliga och enkla. Det är aldrig någon som har misslyckats med utsättningen.

Bultgrupp färdig att montera

Bultgrupp färdig att montera

Ingjutningsgods 3D ritning

Ingjutningsgods 3D ritning