Nyckelfärdigt

Vi erbjuder även möjlighet att leverera hela projektet från start till slut i en totalentreprenad. Med hjälp av våra samarbetspartners har vi utfört en mängd projekt tillsammans. Du kan i lugn och ro fortsätta att koncentrera dig på ditt ordinarie arbete. Under tiden bygger vi upp din hall från första spadtaget till sista droppen målarfärg.

Vi erbjuder totalentreprenader (nyckelfärdiga hallar) över hela landet. Vi utför såklart även montage av skaltäta hallar rikstäckande.

Markarbete

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra projektering grävning, schaktning och andra erforderliga markarbeten till din hall. Allt från grov schaktning till asfaltering. Våra samarbetspartners har utfört många projekt ihop med oss och vi garanterar ett bra pris och ett bra slutresultat.

Pris: Varierar beroende på förutsättningar och omfattning.

Snickerier och målning

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra alla snickeriarbeten och målning för kontor och personalutrymmen. Våra samarbetspartners har utfört många projekt ihop med oss och vi garanterar ett bra pris och ett bra slutresultat. 

Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning.

Elinstallationer

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartner att utföra elarbete till din hall. Våra samarbetspartners har utfört många projekt ihop med oss och vi garanterar ett bra pris och ett bra slutresultat. 

Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning.

Ventilation

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra ventilationsarbeten för din hall. Våra samarbetspartners har utfört många projekt ihop med oss och vi garanterar ett bra pris och ett bra slutresultat. 

Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning. 

Värme

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra alla VVS arbeten för er hall. Våra samarbetspartners har utfört många projekt ihop med oss och vi garanterar ett bra pris och ett bra slutresultat. 

Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning.

VA och Sanitet

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra alla VA och sanitetsarbeten för er hall.

Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning.

Hiss

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra leverans och montaget av en hiss för din hall. 

Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning. Ett riktpris brukar vara ca 300 000:- för 1 våning och 350 000:- för 2 våningar.

Inbrottslarm, Brandlarm, Passagesystem

Vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners att utföra alla larmarbeten, brandlarm, brandluckor, passagesystem etc för er hall. Våra samarbetspartners har utfört många projekt ihop med oss och vi garanterar ett bra pris och ett bra slutresultat. 

Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning.

Solskydd

Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att montera solskydd till din hall. 

Mobilantenn/förstärkare

Tappar du signalen inne i din nybyggda industrihall eller har långt till närmaste mobilmast erbjuder vi tillsammans med våra samarbetspartners en invändig mobilförstärkare. En så kallad ”GSM repeater” som klarar samtliga operatörer och bandbredd.

Pris: 15 000 – 30 000: - monterad och klar beroende på omfattning och antal.

Vanliga frågor och svar om nyckelfärdigt

Fråga: Utför ni nyckelfärdiga hallar över hela landet?
Svar: Ja, i dagsläget erbjuder vi nyckelfärdigt i hela Sverige. 

Fråga: Vad brukar en hall kosta om vi låter er sköta hela kedjan från markarbete till nyckelfärdig hall?
Svar: Detta är en väldigt svår fråga att besvara eftersom alla våra kunder har så olika krav, förutsättningar och  behov. Vanligtvis brukar kostnaden landa på ca 14 000:-/kvm inkl allt ovankant singel. Markpriset är inte medräknat i detta utan förutsätter att ni äger marken och att förberedande markarbeten är utförda.

Exempel en enkel industrihall om 1 000 kvm varav 150 kvm är personalutrymmen ger en budgetkalkyl enligt nedan;

Admin arbete, projektering, bygglov etc: 800:-/kvm
Betongplatta: 1 800:-/kvm
Skaltät hall: 6 000:-/kvm
Snickerier och målning: 1 950:-/kvm
El: 1 250:-/kvm
Ventilation: 900: -/kvm
VA och Sanitet: 900:- /kvm
Div. hyresgästanpassningar: 400:-/kvm

Summa: Ca 14 000:-/kvm

Observera att vi ber er beakta att detta pris är bara en uppskattning utifrån egna erfarenheter från tidigare byggen med totalentreprenad. Tänk även på att desto större man bygger desto billigare per kvm blir det. Det på grund av att en del kostnader är engångskostnader, ställtider, även bruttoarean väggar minskar desto större hallen blir. Exempelvis en hall på 24x30 meter behöver fortfarande 2 stycken gavlar liksom som en hall på 24x100 meter bara behöver 2 stycken gavlar.

Pågående markarbete och asfaltering

Pågående markarbete och asfaltering

 Pågående markarbete med uppsingling för betongplatta

Pågående markarbete med uppsingling för betongplatta

 Markarbete med VA uppstick.

Markarbete med VA uppstick.

Pågående snickeriearbeten för personalutrymmen

Pågående snickeriearbeten för personalutrymmen

 Lite senare målat och klart

Lite senare målat och klart

 Toalett monterat och klart

Toalett monterat och klart

Inkommande elservice i teknikrum

Inkommande elservice i teknikrum

 Belysning på linspänn i taket

Belysning på linspänn i taket

Ventilation i taket

Ventilation i taket

Bergvärmeanlägggning

Bergvärmeanlägggning

 Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar

Hiss

Hiss

Styrcentral brandluckor

Styrcentral brandluckor

 Brandlarm med manövertablå

Brandlarm med manövertablå

Solskydd persinner

Solskydd persinner

 Solskydd rullgardin

Solskydd rullgardin

Mobilantenn/förstärkare

Mobilantenn/förstärkare