Stålstommar

Stålhallar med garanterat äkta stålstommar

Vi tillverkar stålstommar i vår egen verkstad i Albyberg där vi konstruerar/dimensionerar och tillverkar hela stommar. Vi jobbar endast med traditionella stålstommar av handelsstål som HEA, UPE VKR, KKR och IPE balkar. Vi tror på att stålstommen ska vara robust och stabil eftersom den utgör skelettet i din hall.

Med våra riktiga stålstommar är det även lättare att göra utbyggnader, ombyggnader och tillval så som integrerade bjälklag, traversbanor etc. Vi har valt att även tillverka fackverken av riktigt stål vilket visat sig vara ett vinnande koncept under de snörika vintrarna. Välj mellan sadelfackverk och parallellfackverk beroende på utformningen av din industrihall.

Vår verkstad är certifierad enligt EN1090. Det garanterar dig ett noggrant utförande med en säker dokumentation genom hela processen.

Efter tillverkningen blästras och lackeras stålstommen. Du kan välja rostskyddsklass på din stålstomme beroende på vilken verksamhet du har. Vi erbjuder alla rostskyddsklasser mellan C1 - C5.

Vi rekommenderar

För ett modernt och attraktivt utseende samt enkel infästning av paneler i ytterhörn rekommenderar vi en riktig stålstomme av KKR/VKR (fykantprofil) pelare. KKR/VKR pelaren är även förberedd för att byggas in i gipsväggar med en slimmad design med bra anliggningsytor på samtliga sidor. Vill du ha synliga pelare inne på kontoret så är de enkla att måla i rätt kulör.

Rostkyddsklass C1 vid normalt användande i torr och varm miljö, C2 i lite tuffare miljöer och C3 utomhus eller i tuffa inomhusmiljöer.

Vanliga frågor och svar om stålstommar

Fråga: Vi vill fästa krokar och hyllplan i er stomme, är det möjligt?
Svar: Ja det går oftast bra eftersom vi använder oss av riktiga stålstommar. Lite enklare krokar, håltagning för elkabel etc. fungerar vanligtvis men måste alltid godkännas av oss eftersom att som kan äventyra bärigheten (då vi alltid överdimesionerar så är det väldigt sällan några problem.)

Pågående svetsning i vår verkstad

Pågående svetsning i vår verkstad

Stomresning med fackverk

Stomresning med fackverk

 Närbild bultförband takbalk

Närbild bultförband takbalk

Pågående montage av stålstomme

Pågående montage av stålstomme

Pågående montage av stålstomme

Pågående montage av stålstomme

Stomresning med fackverk

Stomresning med fackverk

Pågående montage av stålstomme

Pågående montage av stålstomme