Kvalité

Vi är kvalité- och miljösäkrade samt CE certifierade enligt EN1090. Vi skall borga för en god kvalitet på tillhandahållna produkter och tjänster.

Vår styrka är att behärska alla steg från projektering till slutligt utförande och vi levererar alltid produkter och tjänster med rätt kvalitet i utförande och vid avtalad leveranstid.

Med kompetent personal säkrar vi ett professionellt utförande. Med kontroller genom hela processen samt slutkontrol och besiktning.

Vår strävan är alltid att få långsiktiga kundrelationer och att varje uppdrag kan utgöra ett framtida referensuppdrag.

CE certifieringen innebär att vi har upparbetade och dokumenterade rutiner för följande processer;

Organisation

Försäljning

Konstruktion

Inköp

Prefabtillverkning Stålstomme

Montage

Miljö

Administration

Dokumenthantering

Utrustning

Underhåll

Personal

CE Certifiering EN 1090 Bärande stålkonstruktioner

CE EN 1090 Bärande stålkonstruktioner