Detta ingår

Alla delar som rör själva skaltäta hallen ingår när vi förbereder hallen för att kunna miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Vissa saker är beroende av flera delar, värmeeffektbehov och energianvänding är två exempel som båda är kopplade till både klimatskalet på hallen men även vilken ventilation som finns i byggnaden.

Vi säkerställer att klimatskalet uppfyller kraven så att ni med vanlig FTX-ventilation och normalt isolerad betongplatta klarar dessa delar för Miljöbyggnad Silver. Ni erhåller då bara från oss vilka krav som gäller för dessa och kan använda det i er upphandling.

Ingående delar

 

Energi och klimat

1. Värmeeffektbehov: Ingår

2. Solvärmelast: Ingår

3. Energianvändning: ingår ej, men vi kan lämna pris som option

4. Klimatpåverkan byggskede: Ingår för de byggprodukter som vi tillhandahåller.

Inomhusmiljö

5. Fukt: Ingår delvis. Vi säkerställer att hallen byggs på ett fuktsäkert sätt.

6. Ljud: Ingår delvis. Vi lämnar underlag till den ljudkonsult som ni använder er av.

7. Termiskt klimat vinter: ingår ej, men vi kan lämna pris som option. Utförs ofta av samma person som gör energianvändning.

8. Termiskt klimat sommar: ingår ej, men vi kan lämna pris som option. Utförs ofta av samma person som gör energianvändning.

9. Ufasning av farliga ämnen: Ingår delvis. Vi säkerställer att hallen uppfyller kraven för dess delar.

Utomhusmiljö

10. Klimatrisker: ingår ej, men vi kan lämna pris som option.

11. Ekosystemtjänster: ingår ej, men vi kan lämna pris som option.

Cirkularitet

12 Flexibilitet och demonterbarhet: Ingår

13 Cirkulära materialflöden: Ingår för våra delar

14 Avfallshantering: Ingår för våra delar

15. Loggbok med byggvaror: Ingår för våra delar