Ängarna Fastigheter AB, Kungsbacka

Ort: Kungsbacka

Beställare: Ängarna Fastigheter AB

Hyresgäst: Bilstudion.se

Bottenyta: 1 050 kvm

Bjälklag: 300 kvm

Totalyta: 1 350 kvm