Topent Fastighet, Järfälla

Ort: Järfälla

Beställare: Topent Fastighet

Hyresgäst: Topent

Bottenyta: 879 kvm

Bjälklag: 272 kvm

Totalyta: 1 151 kvm