Brunna Fastighet, Kungsängen

Ort: Kungsängen

Beställare: Brunna Fastighet

Hyresgäst: Stavdal

Bottenyta: 1 619 kvm

Bjälklag: 293 kvm

Totalyta: 2 034 kvm